Pages Navigation Menu

Blog za Uspešnu, Kreativnu i Praktičnu Ženu.

Porodica Kao Naš Oslonac i Podrška

Porodica Kao Naš Oslonac i Podrška

Porodica je po jednoj od definicija  univerzalna ljudska zajednica koju čine odrasli reproduktivno sposobni partneri, njihovo potomstvo, ali i dalja familija koja živi sa njima. Tradicija kaže ,,porodica je prirodna i osnovna društvena jedinica”. Može se reći i da je porodica kamen temeljac za kuću koja se zove život. Postoje stvarno razne definicije i sve su tačne, ali najbitnije je da je porodica ,,zdrava i jaka” i da joj sva ,,nevremena ”, ne mogu ništa. Ako su joj temelji jaki prevazići će sve nevolje i biti jača i stabilnija,  što je preduslov za uspeh svih njenih članova ponaosob.

Porodica je najznačajniji faktor socijalizacije koji ima reproduktivnu, privrednu, socijalnu, psihološku i vaspitnu ulogu. Po strukturi, funkcijama i orjentaciji postoji više tipova porodica, ali ona se obično sastoji od jednog ili dva roditelja, njihove dece, babe, dede, tj. svih koji su rođeni u porodici ili su postal članovi porodice sklapanjem braka. Porodica su ljudi sa kojima živiš, deliš dobro i zlo, koji su tvoj stub i oslonac, tvoja mirna luka. Porodica je sinonim za toleranciju, kompromis, empatiju, strpljivost, razumevanje i puno ljubavi.

Danas mnoge porodice, nazovimo ih savremenim, ne liče dovoljno na zajednicu, više liče na individue koje dele prostor i po nekad se sreću i ne funkcionišu kao celina. Svako živi svoj život unutar porodice ili braka, trudi se da se izoluje od ostatka porodice jer je premoren i nezadovoljan. Deca tada uglavnom ostaju na vetrometini ulice i lošeg društva, bez podrške i pomoći.

Da bi se od današnje porodice prosečnih kvaliteta došlo do stabilne i srećne porodice prvo treba vratiti dostojanstvo zajedničkih obroka po kom je porodica kao takva poznata. Treba vratiti zdrav porodični autoritet koji ne treba da guši slobodu, kreativnost i razvoj već da im da granicu i orjentaciju. Pored ovoga porodica mora posedovati organizovanost koja je veoma bitna. Svaki član treba da ima svoje obaveze i svakom članu treba pomoći dok se u njima ne snađe. Najbitnije je da se deci pomogne da savladaju taj ,,predmet”, jer će im on biti jedan od smernica i primera ka dobrom i korisnom životu. Roditelji treba dobro da se potrude i pomognu svojim potomcima da sagledaju sve odlike života kako bi izabrali najbolje i bili osposobljeni za samostalan život.

Poseban termin je srećna porodica koju karakteriše kvalitetan emocionalni odnos između roditelja i dece i poštovanje među partnerima. Taj recept bi svakog dana trebalo prepisivati, kako bi se napamet naučio. Za zdravu porodicu potrebno je da roditelji i deca svakodnevno sarađuju, obavljaju mnoge stvari zajedno i mnogo razgovaraju. Tako upoznaju jedni druge i ujedno rešavaju neke sitne problemčiće kako oni ne bi kasnije postal ogromni i nerešivi.

Srećne porodice su socijalno angažovane i podrška su i široj porodici i prijateljima i u radosti i u tuzi. Materijalno bogatstvo ne utiče na sreću članova ovakve porodice osim ako nisi izuzetno egzistencijalno ugroženi. Njima ,,male” stvari čine život, a te male nedostaju velikom broju porodica maker da su novčano veoma bogati.

Mnogo srećnih porodica živi sasvim skromno, školuje decu i unuke u malim stanovima, ali uz veliku ljubav, u prijatnoj porodičnoj atmosferi, uz puno poštovanja, nesebičnosti, mudrosti i tolerancije. Članovi takvih porodica su zapaženi i omiljeni u društvu kako u školi tako kasnije i u preduzećima na radnim mestima. Svi se grabe da budu bliže njima jer šire pozitivnu energiju, zanimljivi su i praktični. Sve to je preduslov za bolji  i srećniji život svakog pojedinca, a naravno kasnije i njegove porodice, uže ili šire, pa i njihove okoline.

Koristimo blagodeti savremenih tehnologija, ali nikako ne na uštrb porodice i njenih kvaliteta. Tako ćemo biti korisniji i sebi i drugima. Negujmo tradiciju i kult porodice i čuvajmo je od svih neprilika i izazova. Samo tako ćemo kao jedinka i kao narod opstati u ovim čudnim i teškim vremenima!

 

Save

Save

Podeli ovaj tekst na:

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Korišćenjem sajta VIP Žena, prihvatate korišćenje kolačića (cookie). VIP Žena koristi cookie kako bi personalizovao sadržaje i analizirao posete koje ne sadrže podatke o identitetu korisnika. Više...

Korišćenjem sajta VIP Žena, prihvatate korišćenje kolačića (cookie). VIP Žena koristi cookie kako bi personalizovao sadržaje i analizirao posete koje ne sadrže podatke o identitetu korisnika.

Zatvori